Bouwstenen

Het Kijk waar je leeft programma heeft drie invalshoeken die de bouwstenen van het programma vormen: kijk - waar - je leeft.

Kijk

Kijken betekent met eigen ogen zien wat er op verschillende plekken in de omgeving allemaal is: planten, dieren, bodem, bebouwing en water. We willen de kinderen kennis geven over deze dingen en hoe alles met elkaar samenhangt.

Waar

Voor kleuters is het schoolplein de plek in hun omgeving waar zij al veel kunnen ontdekken. Naarmate de kinderen ouder worden, wordt hun wereld groter. We laten ze het dorp en de gebieden buiten het dorp - waterland, boerenland en natuurgebieden - ontdekken.

Je leeft

Leven betekent wonen, fietsen, eten, spelen en nog veel meer! We willen de kinderen leren dat het landschap heel veel functies heeft: wonen/leven natuurbehoud en (voedsel)productie. Ze leren over het ontstaan van het landschap en over de uitdagingen van vandaag en morgen.