Waarde

Het Kijk waar je leeft programma heeft waarde omdat het bijdraagt aan het realiseren van meerdere maatschappelijke doelen.

Duurzaamheid

We geven met Kijk waar je leeft kinderen kennis over wat zij zien in de natuur en hoe alles met elkaar samenhangt. Wij geloven dat kinderen zo meer aandacht krijgen voor het landschap waarin ze wonen, er meer van genieten, er beter voor zorgen en meer begrip ontwikkelen voor het belang van duurzaamheid.
Sociale cohesie

Kijk waar je leeft brengt mensen uit de buurt van de school bij elkaar en in verbinding met de kinderen van de basisschool. We geloven dat daardoor meer begrip voor elkaars belangen en verbondenheid ontstaat.

Kansengelijkheid

Door Kijk waar je leeft ontmoeten kinderen gedurende de basisschooltijd een groot aantal mensen met diverse beroepen, kennis en ervaring. Wij geloven dat zij hierdoor een breder beeld ontwikkelen over de maatschappij en de mogelijkheden die er voor hen zijn.

Burgerschap

Het Kijk waar je leeft programma laat zien hoe verschillende mensen een rol spelen in de omgeving en welke uitdagingen er zijn. Wij geloven dat kinderen door het programma de uitdagingen van de maatschappij beter begrijpen en wellicht ooit zelf ook een actieve en positieve rol gaan spelen in de maatschappij.