Kijk waar je leeft

Kijk waar je leeft is een beleefprogramma voor kinderen van de basisschool dat hen helpt om zich te verbinden met de omgeving waarin zij opgroeien. Door kennis op te doen en te ervaren hoe mensen, planten en dieren op een evenwichtige manier met elkaar samenleven. Door minimaal ieder seizoen een dagdeel met de klas op pad te gaan en de verschillende elementen uit de omgeving te verkennen: planten, dieren, water en bodem. Het motto is zelf onderzoeken, met eigen ogen zien en het samen leuk hebben.

Wij geloven dat kinderen zich door dit programma meer geworteld voelen in hun omgeving.

Bouwstenen

Het Kijk waar je leeft programma heeft drie invalshoeken die de bouwstenen van het programma vormen: kijk - waar - je leeft

Programma

De bouwstenen komen samen in een samenhangend en gestructureerd programma. De omgeving wordt vanuit verschillende invalshoeken ontdekt. Ieder kind gaat ieder jaar minstens vier keer op pad

Waarde

Het Kijk waar je leeft programma heeft waarde omdat het bijdraagt aan het realiseren van meerdere maatschappelijke doelen.

Mensen

De belevenissen worden verzorgd door mensen uit de omgeving van de school.

Contact

Kijk waar je leeft is ontwikkeld door Jaap Vermeiden en Loes van der Putten.